Arquitectura i Enginyeria

Col·laborem amb un equip d’arquitectes amb esperit jove, en constant formació i motivació, diversificant les seves especialitats, cosa que permet preservar un criteri multidisciplinari que afavoreix la riquesa creativa així com agilitzar els lliuraments segons la urgència dels projectes. És un despatx format per 8 arquitectes i 5 aparelladors.

El plantejament bàsic és la gestió total dels seus interessos, planejament urbanístic, obtenció de llicències, projecte executiu, direcció d’obra, Project Manager en planificació d’obra i gestió de pressupostos, coordinació total d’industrials i altres tècnics, terme d’obra, instruments de presentació de l’obra realitzada, renders, animacions, etc.

Ens encarreguem de tramitar certificats energètics i cèdules d’habitabilitat a habitatges existents.