Assessorament Legal

En un procés de compravenda d’actius immobiliaris i en tot projecte constructiu, és molt important estar ben assessorat.

Al nostre equip comptem amb una experta en Dret immobiliari i de la construcció, que podrà assessorar els nostres clients en els següents àmbits:

– Redacció dels documents i contractes necessaris que protegeixin els interessos dels nostres clients en compravendes singulars.’

– Assessorament en matèria urbanística:

  • Estudi de la normativa urbanística aplicable a l’immoble objecte de la compravenda (planejament, usos, possibilitat d‘augmentar el volum construït, etc.).
  • Sol·licitud i tramitació de llicències urbanístiques.
  • Defensa jurídica en procediments judicials urbanístics.

Assessorament durant el procés de construcció:

  • Tramitació i obtenció de llicència.
  • Redacció dels contractes entre els diferents intervinents al Projecte: Contracte d’obra, contracte de subcontractistes, contracte de direcció d’obra i Project Manager.
  • Defensa jurídica en cas de conflictes sorgits durant el procés de construcció o amb posterioritat (incompliment de terminis, defectes constructius, impagaments, etc.).

Marta Pons Soria (Col·legiada núm. 28.875 ICAB)